01:00
  XX
  CORRECT
  XX
  INCORRECT
  XX.X%
  SCORE